Kyläkyhdistyksen kuulumisia

Hankeaikataulu

 

Tämän vuoden vuosikokouksessa päätettiin jatkaa leikkikentän laajennusta keittiön ja ison salin remonttia käsittävän hankkeen suunnittelua, että voianoa avustusta Ravakan kautta ja myönteisessä tapauksessa päätoteuttamaan se. Suunnitelmat ovat edenneet aikataulun mukaan ja meillä on hankintapäätös leikkikenttäkalusteista, joiden toimittajaksi valittiin Leikkiset Oy. Vastaavasti puutavara hankitaan Ihoden Höyläämöstä ja muu rakennustarvike Kollan Pojilta. Keittiökaapistojen osalta päätös siirrettiin ensi vuoteen aikataulumuutosten vuoksi, josta tarkemmin seuraavassa.

 

Ravakan kautta saatavat avustukset ovat EU:n kautta saatavaa rahaa, jossa on kyllä myös aina hankkeen toteuttamispaikan kunta mukana ja tässä tapauksessa siis Rauman kaupunki. Meidän ei kuitenkaan tarvitse neuvotella avustuksesta erikseen kaupungin kanssa, vaan Ravakka on neuvotellut jo etukäteen alueen kaikkien kuntien kanssa niiden mukaan tulosta. Ravakan EU:n kautta saama rahoitus on jaksotettu kausiin, joissa painopistealueet muuttuvat.

 

Tämän vuoden 2015 alusta on alkanut uusi rahoituksen viisivuotiskausi, jossa painopistealueena on mm. nuorisotoiminta. Nyt on kuitenkin niin, että vaikka rahoituskausi on alkanut jo vuoden alusta, ei anomuksia voi vieläkään tehdä, koska EU:n puolelta ei ole tullut ohjeita niiden käsittelyyn. Tämän hetken tiedon mukaan anomuksia alettaisiin käsitellä toukokuun alussa.

 

Ravakka on luvannut käsitellä hakemukset niin nopeasti kuin mahdollista, mutta niitä on joka tapauksessa alkuvaiheessa useita, joten käsittely vie joka tapauksessa vähän aikaa. Oletamme, että saamme Ravakalta päätöksen toukokuun aikana. Sen jälkeen hakemusten käsittely siirtyy ELY-keskukseen ja täältä on lopullinen päätös odotettavissa vasta syksyllä.

 

Kun Ravakka on tehnyt myönteisen päätöksen, voi hanketta alkaa toteuttaa omalla riskillä. Koska tähän mennessä ELY-keskus ei ole kumonnut yhtään Ravakan tekemää myönteistä päätöstä, on kyläyhdistyksen hallitus päättänyt ryhtyä toteuttamaan leikkikenttään liittyviä muutoksia heti Ravakan päätöksen jälkeen edellyttäen tietenkin, että se on myönteinen. Katsoimme, että leikkikenttää koskevat muutokset ja laajennukset tuovat selkeästi enemmän lisää käyttöarvoa kuin toisaalta keittiön remontti.

 

Koska hanke kuitenkin etenee tässä vaiheessa omalla vastuulla, olemme päättäneet siirtää keittiöremonttia alkamaan lopullisen päätöksen jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että se siirtyy ensi vuoden kesään, sillä talvikautena remontti tuottaisi turhan paljon haittaa. Vastaavasti ison salin remontti siirtyy vuoteen 2017, jollei sitten ensi kesänä näytä siltä, että talkooväellä on niin paljon käyttämätöntä energiaa, että se voidaan tehdä jo ensi kesänä. Leikkikentän uudistamiseen liittyy myös melko laajoja pihan ja sen paikoitusalueiden muutoksia, joten etenkin leikkipaikkojen käyttäjiltä toivotaan kärsivällisyyttä. Myös leikkivälineiden käyttö voidaan ajoittain joutua rajoittamaan. Leikkikenttä saadaan uusitussa muodossa käyttöön ehkä heinä-elokuun vaihteessa, sillä leikkikalusteiden toimitusaika on kaksi kuukautta ja voimme tilata niitä vasta Ravakan päätöksen jälkeen.

 

Jukka Kuusisto

Anttilan-Voiluodon kyläyhdistys, puheenjohtaja

Puhelin: 040 574 4435

Email: jnkuu@dnainternet.net

 

>